Dziś miało miejsce ważne dla nas wydarzenie – Ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz odwiedził Dom Polsko-Ukraiński.
Spotkanie to stało się symbolem współpracy, wsparcia i jedności obu narodów, których łączy nie tylko bliskość geograficzna, ale także długa historia przyjaźni.
Podczas swojej wizyty Ambasador miał okazję zapoznać się z działalnością i inicjatywami Domu, jaki stał się duszą dla wielu Ukraińców, którzy zmuszeni byli do opuszczenia Ojczyzny w związku z trudną sytuacją na Ukrainie.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane ze wsparciem obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnych warunkach emigracji. Ambasador wyraził głęboką wdzięczność za wsparcie, jakiego naród Polski udziela uchodźcom i Ukraińcom, którzy pracują w Domu Polsko-Ukraińskim i razem z mieszkańcami Polski tworzą naszą wspólną europejską przyszłość.
Wydarzenie to stało się żywym przejawem przyjaźni i wsparcia między obydwoma narodami, a także potwierdziło wagę istnienia takich instytucji jak Dom Polsko-Ukraiński.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za dary od Pierwszej Damy Ukrainy przekazane za pośrednictwem Ambasadora członkom naszego Domu, a mianowicie za cenne i ciekawe książki dla dzieci w języku ojczystym, które zapełniły już półki naszej biblioteki oraz staną się nie tylko nowymi źródłami wiedzy dla członków społeczności, ale także pamięcią o wspólnych wysiłkach na drodze do zwycięstwa i rozwoju.