W Polsko-Ukraińskim Domu odbywają się psychologiczne zajęcia arteterapeutyczne dla dorosłych! Każdy uczestnik zaangażował się w proces twórczy, pracując z techniką „Koło równowagi w systemie obrazowym” przy użyciu projekcyjnych metaforycznych kart.
 
Przy użyciu malowania prawopółkulowego każdy stworzył unikalną historię swojego życia na płótnie. Było wiele momentów uświadomienia, samopoznania i zaufania, co przyczyniło się do głębokiego pogłębienia wewnętrznych uczuć.
 
Atmosfera ciepła i kreatywności panowała na każdym kroku, dając uczestnikom możliwość odkrycia swoich ukrytych emocji i otwarcia nowych horyzontów samowyrażania. Dziękujemy wszystkim za udział i odkrywanie swojej harmonii w procesie twórczym! 🎨✨
 
 🙋Wszystkich, którzy chcą dołączyć do naszej grupy twórczej, zapraszam do poznania siebie i swojego wewnętrznego świata!