Automatyzacja dźwięku na zajęciach z logopedą polega na doprowadzeniu wymowy dziecka do automatyzmu za pomocą treningu mowy w formie gier.