Dzisiaj odbyło się praktyczne zajęcie psychologiczne „Koło aspektów życiowych”.
Jest to technika używana w psychologii do analizy i oceny różnych aspektów życia człowieka, takich jak zdrowie, praca, relacje, rozrywka itp. Korzyść z korzystania z tej techniki polega na tym, że pomaga ludziom stać się bardziej świadomymi i obiektywnymi wobec swojego życia, a także zrozumieć, w których obszarach są potrzebne zmiany i poprawy.
Ponadto, koło życia może być używane jako narzędzie do ustanawiania celów i planowania działań w celu ich osiągnięcia.
Zapraszamy na cotygodniowe spotkania psychologiczne w każdy poniedziałek!