W każdą niedzielę o godzinie 10:00 proboszcz Stanisław Łanowski zaprasza na modlitwę w Centrum Duszpasterskim Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w Kielcach w Domu Polsko-Ukraińskim (ul. Urzędnicza 3).
Informujemy również, że w każdą sobotę od początku lutego Ukraińcy mieszkający na terenie miasta Kielce i okolic będą objęci duszpasterską opieką duchową i modlitewną, możliwością spowiedzi i otrzymania wsparcia moralnego. Będzie też możliwość uczestniczenia w pogłębionym studium Nowego Testamentu, który dla każdego z nas jest drogowskazem do zbawienia w wieczności. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 796 152 960.