Trwa rekrutacja do grupy nastolatków i młodzieży „Mosty zaufania”

Zajęcia trwają 1,5 godziny i poświęcone są następującym tematom:

👉Stres i umiejętność jego kontrolowania. Dyskusja na temat przyczyn stresu, reakcji na niego oraz nauki radzenia sobie z emocjami i uczuciami.

👉 Samouwielbienie i pewność siebie.

👉 Planowanie przyszłości. Cele życiowe, poszukiwanie zasobów i wsparcia niezbędnych do ich realizacji.

👉 Relacje z innymi. Praca nad konfliktami, komunikacja z otoczeniem. Zdrowie i dobre samopoczucie.

👉 Samoekspresja i kreatywność. Poszukiwanie sposobów na wyrażanie siebie i rozwijanie zdolności twórczych, badanie własnych zainteresowań i hobby.

👉 Rozwój umiejętności społecznych. Nauka efektywnej komunikacji, słuchania i zrozumienia innych ludzi, umiejętności pracy w zespole.

Klub „Mosty zaufania” pomoże nastolatkom i młodzieży zbudować „mosty” zaufania i zrozumienia między sobą oraz ludźmi wokół nich.

 

Zajęcia prowadzi praktykujący psycholog Lidia Andriichuk.