Pracownicy Domu Polsko-Ukraińskiego mieli dziś okazję odwiedzić wystawę fotograficzną „Świętokrzyskie – bezpieczna przystań. Cudzoziemcy pośród nas”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód i Urząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Zdjęcia polskiego fotografa Grzegorza Sideła przedstawiają szczęśliwe ukraińskie dzieci, dla których Województwo Świętokrzyskie i miasto Kielce stały się drugim domem.
Dziś wsparcie, jakie otrzymujemy od Polaków, jest niezwykle ważne dla każdego Ukraińca. Wyrażamy naszą szczerą wdzięczność za to, że nasze dzieci mogą dorastać w bezpiecznym miejscu, z dala od okropności wojny.

, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód i Urząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Zdjęcia polskiego fotografa Grzegorza Sideła przedstawiają szczęśliwe ukraińskie dzieci, dla których Województwo Świętokrzyskie i miasto Kielce stały się drugim domem.
Dziś wsparcie, jakie otrzymujemy od Polaków, jest niezwykle ważne dla każdego Ukraińca. Wyrażamy naszą szczerą wdzięczność za to, że nasze dzieci mogą dorastać w bezpiecznym miejscu, z dala od okropności wojny.