Przypominamy, że w Domu Polsko-Ukraińskim odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia
z języka angielskiego dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych . Zapraszamy do rejestracji!