Przypominamy, że w Domu Polsko-Ukraińskim odbywają się zajęcia z logopedą-defektologiem
z Ukrainy. Pani Olena zaprasza na zajęcia konsultacyjne, diagnostyczne lub 
rozwojowo-korygujące.
Zajęcia trwają 20-45 minut, w zależności od wieku i możliwości dziecka. 
Liczba wolnych godzin jest ograniczona.
Jeśli chcesz się zarejestrować, wypełnij formularz Google.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ3uux0xydsLka81amX0FckrzWUwuJdOB81SAgX_IqdUGWJA/viewform?fbclid=IwAR2YbDrwEW5IxnTdSCakVk6XKe2E84J6pIHLKLXP770zl32Uno8emv2BTIk