Nie ostatnią rolę w edukacji i wychowaniu dzieci odgrywa muzyka. Pozwala nie tylko zdobywać nową wiedzę, ale także aktywnie rozwijać emocjonalną sferę życia. Dlatego nie należy zapominać o muzyce zarówno w życiu codziennym, jak iw procesie edukacji.
Przede wszystkim muzyka i śpiew kształtują dobry gust estetyczny, rozwijają wyobraźnię, pamięć i zdolność abstrakcyjnego myślenia. Jest to ważne dla edukacji, zarówno dla obszarów humanitarnych, jak i technicznych.
Rozwój zdolności motorycznych zwiększa stabilność emocjonalną, a konsekwentne osiąganie sukcesów w zadaniach, które są coraz trudniejsze, uczy dziecko, że odnosi sukcesy także w innych dziedzinach. Muzyka dobrze rozwija pamięć, słuch i spójną mowę. Umiejętności te przydadzą się nie tylko w szkole, ale także w życiu. Proces nauki muzyki czy śpiewu rozwija w dziecku celowość. Ponadto, co ważne, muzyka uczy niepoddawania się, samodzielnego poprawiania popełnionych błędów.
Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły muzycznej lub ćwiczy indywidualnie, prędzej czy później będzie uczestniczyło w publicznych przedstawieniach czy koncertach. Muzyka utwardza, pomaga przezwyciężyć strach widza, trenuje otwartość.
Zapraszamy więc do studia muzycznego w Domu Polsko-Ukraińskim, wspólnie zadbamy o wychowanie naszych dzieci.