W Domu Polsko-Ukraińskim działa Duszpasterski Centrum Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.
W każdą niedzielę Boską Liturgię sprawuje arcykapłan Stanisław Łanowski.
Liturgia rozpoczyna się o godz. 10.00, spowiedź o godz. 09.30.
Tel. 725 636 613
Adres: Urzędnicza 3, Kielce