Dziękujęmy wszystkim, którzy włączyli się w modlitwę za Ukrainę, o Pokój i Ciszę na świecie.