Aktywne zajęcia sportowe w Domu Polsko-Ukraińskim w każdą środę i piątek. Zapraszamy do przyłączenia się.